Πέντε νέους Οδηγούς Εκμάθησης με τη μορφή βίντεο δημοσίευσε μόλις πρόσφατα η Ερευνητική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών CLARIN:EL! Με στόχο τη δημιουργία πρωτότυπου πολυμεσικού υλικού για την καλύτερη κατανόηση και εκπαίδευση των χρηστών αναφορικά με τη χρήση, τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες της Υποδομής CLARIN:EL, σχεδιάστηκε μία ολοκληρωμένη σειρά οδηγών εκμάθησης, καθένας από τους οποίους εστιάζει σε διαφορετικά ειδικά θέματα ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, οι 5 νέοι οδηγοί επικεντρώνονται στη διαδικασία εγγραφής και σύνδεσης του χρήστη στη νέα αναβαθμισμένη Έκδοση 3.0 της Υποδομής CLARIN:EL, στην αναζήτηση πόρων στον Κεντρικό Κατάλογο του CLARIN:EL με λέξεις-κλειδιά ή χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα φίλτρα, στην παρουσίαση των πόρων στον Κεντρικό Κατάλογο CLARIN:EL και στην οργάνωση των μεταδεδομένων τεκμηρίωσης στην καρτέλα μεταδεδομένων ενός πόρου, καθώς και στην επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων CLARIN:EL με τα εργαλεία ή/και τις διαδικτυακές υπηρεσίες CLARIN:EL και στην επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων του χρήστη με τα εργαλεία ή/και τις διαδικτυακές υπηρεσίες CLARIN:EL.

Μπορείτε να βρείτε τους νέους οδηγούς εκμάθησης με τη μορφή βίντεο στην Διαδικτυακή Πύλη του CLARIN:EL επιλέγοντας από το κεντρικό μενού το κουμπί Υποστήριξη και στη συνέχεια Εγχειρίδια χρήσης ή να επισκεφτείτε το κανάλι του CLARIN:EL στο YouTube, να πραγματοποιήστε την εγγραφή σας σε αυτό και να βρείτε όλη τη σειρά οδηγών εκμάθησης που δημιούργησε για εσάς η Ερευνητική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών CLARIN:EL συγκεντρωμένη σε ένα σημείο!