Με στόχο τη δημιουργία μίας στενά διασυνδεδεμένης επιστημονικής κοινότητας για την Ανοιχτή Επιστήμη, τα Ανοιχτά δεδομένα και τον διαμοιρασμό ψηφιακού γλωσσικού υλικού και τεχνολογιών, η Υποδομή CLARIN ERIC υποστηρίζει και προωθεί μέτρα και ενέργειες προκειμένου να φέρει κοντά όλους τους εθνικούς κόμβους του δικτύου και να διασφαλίσει την εσαεί ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών του που συμμετέχουν και συνεργάζονται για την συντήρηση, ορθή λειτουργία, χρήση και βιωσιμότητα της Υποδομής.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκρότηση των εξειδικευμένων Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης - CLARIN Knowledge Centres, γνωστών και ως CLARIN K-Centers, αποτελεί βασικό βήμα για την Ευρωπαϊκή Υποδομή.

Κάθε ακαδημαϊκός ή/και ερευνητικός Οργανισμός (π.χ. Πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα κλπ.) μπορεί να υποβάλει αίτηση και να αναγνωριστεί ως  CLARIN K-Center ανεξάρτητα από το εάν συμμετέχει ή όχι (μέχρι σήμερα) στο δίκτυο CLARIN ERIC. Ένα CLARIN K-Centre μπορεί επίσης να προκύψει από τη συνεργασία δύο ή περισσότερων Οργανισμών. Τέλος, ένας Οργανισμός έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε ένα ήδη αναγνωρισμένο CLARIN K-Centre εφόσον διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πείρα στον ίδιο επιστημονικό τομέα.

Μέχρι στιγμής, υπάρχουν 21 K-Centres στο CLARIN, μεταξύ των οποίων:

NLP:EL - Knowledge Centre for Natural Language Processing in Greece

CLASSLA - Knowledge Centre for South Slavic Languages

DiaRes - Knowledge Centre for Diachronic Language resources

TRTC -   Knowledge Centre for Terminology Resources and Translation Corpora

SMS - Knowledge Centre for Swedish in a Multilingual Setting

CNC - Czech Knowledge Centre for Corpus Linguistics

IMPACT Centre of Competence - CLARIN Knowledge Centre in digitisation

NSD - CLARIN Knowledge Centre for Data Management

Περισσότερες πληροφορίες για τα K-Centres της Υποδομής CLARIN καθώς και τη διαδικασία υποβολής αίτησης μπορείτε να βρείτε εδώ.