Τον Μάρτιο του 2019 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνεδρίαση του έργου SSHOC. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν όλοι οι εταίροι της κοινοπραξίας του έργου, το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2022. Στόχος, η δημιουργία μίας νέας Υποδομής νέφους για τη συλλογή δεδομένων και εργαλείων για τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Το CLARIN ERIC αποτελεί έναν από τους 47 συνολικά εταίρους - συνεργαζόμενους οργανισμούς του έργου SSHOC. Η Franciska de Jong, Διευθύντρια του CLARIN ERIC, εξηγεί με ποιον τρόπο η Ευρωπαϊκή Υποδομή CLARIN σκοπεύει να ενισχύσει την πολυγλωσσική διάσταση του τομέα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών επιστημών στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας.