Οι Οικογένειες Γλωσσικών Πόρων του CLARIN (CLARIN Resource Families) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Υποδομής Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών CLARIN ERIC που έχει ως στόχο τη συγκέντρωση καθώς και την ανάδειξη όλων των πόρων που διατίθενται μέχρι σήμερα σε όλες τις εθνικές Υποδομές CLARIN. Η παρουσίαση των πόρων γίνεται σε ομάδες σύμφωνα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που διαθέτει ο κάθε πόρος, όπως η θεματική περιοχή ή/και οι γλώσσες στις οποίες αυτοί διατίθενται. Μέχρι στιγμής έχουν δημιουργηθεί οι παρακάτω δέκα Οικογένειες για τα σώματα κειμένων:

Η δημιουργία των συλλογών αυτών έχει γίνει από τους Darja Fišer και Jakob Lenardič σε συνεργασία με τους υπεύθυνους και συντονιστές δράσεων σε εθνικό επίπεδο για την προσέλκυση και συμμετοχή χρηστών στις Υποδομές. Πληροφορίες για τους γλωσσικούς πόρους έχουν συγκεντρωθεί και από ιδιώτες που συμμετείχαν σε εργαστήρια και ομάδες εργασίας.

Η Υποδομή CLARIN:EL συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία αυτή έχοντας συνεισφέρει μέχρι σήμερα πάνω από 90 πόρους συνολικά για όλες τις Οικογένειες Σωμάτων Κειμένων που διατίθενται μέσω της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση, κατά Οικογένεια, όλων των σωμάτων κειμένων για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ:

Computer-mediated communication corpora
Corpora of academic texts
Historical corpora
L2 learner corpora
Literary corpora
Newspaper corpora
Parallel corpora
Manually annotated corpora
Parliamentary corpora
Spoken corpora