Οι Οικογένειες Γλωσσικών Πόρων του CLARIN είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των σωμάτων κειμένων που υπάρχουν σε όλες τις CLARIN Υποδομές. Η παρουσίαση των σωμάτων κειμένων γίνεται σε ομάδες σύμφωνα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχουν, όπως η θεματική περιοχή ή/και οι γλώσσες στις οποίες διατίθενται. Μέχρι στιγμής έχουν δημιουργηθεί οι ακόλουθες επτά Οικογένειες, ενώ σύντομα αναμένεται μία ακόμη για τα σώματα κειμένων που έχουν επισημειωθεί χειρωνακτικά:

Η δημιουργία των συλλογών αυτών έχει γίνει από την καθηγήτρια Darja Fišer και τον Jakob Lenardič σε συνεργασία με τους, σε εθνικό επίπεδο, υπεύθυνους και συντονιστές δράσεων για την προσέλκυση και συμμετοχή χρηστών στις Υποδομές. Πληροφορίες για τους γλωσσικούς πόρους έχουν συγκεντρωθεί και από ιδιώτες που συμμετείχαν σε εργαστήρια και ομάδες εργασίας. 

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση, κατά Οικογένεια, όλων των σωμάτων κειμένων για τα ελληνικά:

Computer-mediated communication corpora
Historical corpora
L2 learner corpora
Newspaper corpora
Parallel corpora
Parliamentary corpora
Spoken corpora