27-29 Σεπτέμβριος 2021

Το Ετήσιο Συνέδριο CLARIN αποτελεί το κεντρικό γεγονός που συγκεντρώνει όλα τα μέλη των εθνικών υποδομών που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση και τη λειτουργία της υποδομής CLARIN σε όλη την Ευρώπη.

Το φετινό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2021.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 28 Απριλίου 2021

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.