10-12 Οκτώβριος 2022
Πράγα, Τσεχία

Το Ετήσιο Συνέδριο CLARIN αποτελεί το κεντρικό γεγονός που συγκεντρώνει όλα τα μέλη των εθνικών υποδομών που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση και τη λειτουργία της υποδομής CLARIN σε όλη την Ευρώπη.

Το φετινό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC θα πραγματοποιηθεί στις 10-12 Οκτωβρίου 2022 και θα διεξαχθεί υβριδικά, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν 2 διαφορετικοί τύποι εγγραφής και συμμετοχής στο Συνέδριο: διαδικτυακή και δια ζώσης. Το ευρύ κοινό μπορεί να παρακολουθήσει το Συνέδριο διαδικτυακά πραγματοποιώντας την εγγραφή του εδώ.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 29 Απριλίου 2022 (ΈΧΕΙ ΛΗΞΕΙ)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο και το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.