Ευρωπαϊκή Υποδομή CLARIN ERIC - ή Κοινή Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογίας - συστάθηκε το 2012 αναλαμβάνοντας την αποστολή δημιουργίας και διατήρησης μιας υποδομής για την υποστήριξη της ανταλλαγής, της χρήσης και της βιωσιμότητας γλωσσικών δεδομένων και εργαλείων για την έρευνα στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, αλλά και όχι μόνο. Το CLARIN συγκεντρώνει πόρους από ένα δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν κέντρα από περισσότερες από 20 χώρες σε όλη την Ευρώπη και παραπέρα. Η πρόσβαση στα σύνολα δεδομένων και τα εργαλεία της Υποδομής CLARIN είναι ελεύθερη για όλη την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τη βιομηχανία, αλλά και το ευρύ κοινό, σύμφωνα με τις αρχές της ανοιχτότητας των δεδομένων και τις αρχές FAIR (FAIR Data Principles).

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας και επικοινωνίας, το CLARIN προχώρησε στην δημιουργία ενός νέου βίντεο μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα μέσα σε μόλις λίγα λεπτά να γνωρίσουν την Υποδομή και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που προσφέρει μέσα από δύο σύντομα σενάρια χρήσης. 

Δείτε το βίντεο του CLARIN ERIC με ελληνικούς υπότιτλους στο κανάλι του CLARIN:EL στο YouTube και ανακαλύψτε την Ευρωπαϊκή Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογίας: