Στο πλαίσιο του έργου Nexus Linguarum διεξάγεται έρευνα με σκοπό τη βελτίωση της ανάπτυξης και χρήσης πόρων (Ανοιχτών) Γλωσσικών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (Linguistic Linked (Open) Data).

Η έρευνα εστιάζει στην καταγραφή προβλημάτων στη χρήση, ανάπτυξη, και διασύνδεση πόρων σε μορφή Συνδεδεμένων Δεδομένων και απευθύνεται σε άτομα που είχαν μάλλον αρνητική εμπειρία σε κάποια από τις δραστηριότητες αυτές.

Η έρευνα γίνεται με τη μορφή ανώνυμων ερωτηματολογίων. Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο απαιτείται λιγότερο από 10 λεπτά.

Συμμετοχή στην έρευνα

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο Nexus Linguarum μπορείτε να βρείτε εδώ.