Με στόχο τη δημιουργία μίας στενά διασυνδεδεμένης επιστημονικής κοινότητας για την Ανοιχτή Επιστήμη, τα Ανοιχτά δεδομένα και τον διαμοιρασμό ψηφιακού γλωσσικού υλικού και τεχνολογιών, η Υποδομή CLARIN ERIC υποστηρίζει και προωθεί μέτρα και ενέργειες προκειμένου να φέρει κοντά όλους τους εθνικούς κόμβους του δικτύου και να διασφαλίσει την εσαεί ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών του που συμμετέχουν και συνεργάζονται για την συντήρηση, ορθή λειτουργία, χρήση και βιωσιμότητα της Υποδομής.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκρότηση των εξειδικευμένων Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης - CLARIN Knowledge Centres, γνωστών και ως CLARIN K-Centers, αποτελεί βασικό βήμα για την Ευρωπαϊκή Υποδομή.

Μόλις πρόσφατα, τον Μάρτιο του 2020, συστάθηκε το NLP:EL. Πρόκειται για το πρώτο επίσημα αναγνωρισμένο CLARIN Knowledge Centre (CLARIN K-Centre) στην Ελλάδα για την Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ), τη Γλωσσική Τεχνολογία (ΓΤ) και τους Γλωσσικούς Πόρους (ΓΠ). Στην ομάδα του NLP:EL συμμετέχουν ερευνητές, επιστημονικοί συνεργάτες και ακαδημαϊκοί με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της Γλωσσικής Τεχνολογίας (ΓΤ) και των Γλωσσικών Πόρων (ΓΠ).

Υποστηρίζοντας την έρευνα στον τομέα της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας καθώς και την ψηφιακή ετοιμότητα της ελληνικής γλώσσας, το NLP:EL έχει ως βασικό στόχο να προσφέρει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

  • χρήσιμες πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με εργαλεία ή/και υπηρεσίες Γλωσσικής Τεχνολογίας (επιστημονικές δημοσιεύσεις, εγχειρίδια & οδηγούς χρήσης),

  • πρόσβαση στο Γραφείο Υποστήριξης

  • καθώς και υποστήριξη και οδηγίες αναφορικά με την ευρεσιμότητα, προσβασιμότητα και χρήση εργαλείων και διαδικτυακών υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας.

Η δημιουργία του NLP:EL αποτελεί δράση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του CLARIN ERIC από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ). Το ΙΕΛ είναι ένα από τα ερευνητικά ινστιτούτα του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά". Αποστολή του ΙΕΛ/ΕΚ "Αθηνά" είναι η ανάπτυξη και προώθηση της Γλωσσικής και της Πολιτιστικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Μάθετε περισσότερα για το NLP:EL και ανακαλύψτε όλο το υλικό και τις υπηρεσίες που προσφέρει εδώ.