Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9 Φεβρουαρίου), η Μαρία Γαβριηλίδου, Γλωσσολόγος-Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ ΑΘΗΝΑ) και Αναπληρώτρια Συντονίστρια της Ερευνητικής Υποδομής Γλωσσικών Πόρων και Γλωσσικής Τεχνολογίας CLARIN:EL, μιλά για τη θέση και την ψηφιακή ετοιμότητα της ελληνικής γλώσσας στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο ενώ παράλληλα τονίζει τον σημαντικό ρόλο της Υποδομής CLARIN:EL αναφορικά με τη συλλογή γλωσσικών δεδομένων και την ανάπτυξη γλωσσικών τεχνολογιών. 

Στην Ερευνητική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών CLARIN:EL συμμετέχουν μέχρι στιγμής 10 ερευνητικοί οργανισμοί και πανεπιστημιακά ιδρύματα από όλη την Ελλάδα, με στόχο να ενισχύσουν την έρευνα για τα Ελληνικά παρέχοντας το απαραίτητο ψηφιακό γλωσσικό υλικό, ώστε να βελτιωθεί η ετοιμότητα της Ελληνικής γλώσσας στην ψηφιακή συνθήκη.