Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - ΣΕΑΒ προσχώρησε στην πρωτοβουλία του Open Library of Humanities (OLH), η οποία αφορά σε μια μεγάλη πλατφόρμα περιοδικών ανοικτής πρόσβασης.

Βασική παράμετρος της πλατφόρμας είναι ότι δεν επιβάλλονται χρεώσεις για τη δημοσίευση και άρα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των μελών του ΣΕΑΒ μπορούν να δημοσιεύσουν σε κάποιο από τα περιοδικά της χωρίς κόστος.

Ορισμένοι από τους τίτλους των περιοδικών που εκδίδονται από το Open Library of Humanities είναι ενδεικτικά:

19: Interdisciplinary Studies in the Long Nineteenth Century
ASIANetwork Exchange
Body, Space & Technology
C21 Literature: Journal of 21st-Century Writings
Digital Studies / Le champ numérique
Ethnologia Europaea
Francosphères
Glossa: Journal of General Linguistics
International Journal of Welsh Writing in English
Journal of Portuguese Linguistics
Laboratory Phonology
Marvell Studies
Open Library of Humanities
Pynchon Notes
Quaker Studies
Studies in the Maternal
Theoretical Roman Archaeology Journal

Περισσότερες πληροφορίες για τα περιοδικά του OLH, τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν ερευνητές των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, μπορείτε να βρείτε εδώ.