Το OPERAS είναι μια Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή που ασχολείται με την ανάπτυξη ανοικτής ακαδημαϊκής επικοινωνίας στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Η Υποδομή OPERAS πραγματοποιεί τη συγκεκριμένα έρευνα στα πλαίσια του έργου OPERAS-P στοχεύοντας στο να συγκεντρώσει τις τρέχουσες πρακτικές, συνήθειες, απαιτήσεις αλλά και τα θέματα που προκύπτουν και σχετίζονται με την επιστημονική επικοινωνία στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ).

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώνεται γύρω από τις παρακάτω παραμέτρους της επιστημονικής επικοινωνίας:

  • δημοσίευση και επικοινωνία
  • μελέτη, συγγραφή και συνεργασία
  • αναζήτηση, πρόσβαση και ανακάλυψη

Πάρε κι εσύ μέρος στην έρευνα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο μέχρι τις 18 Μαρτίου 2020!

Μάθε περισσότερα για την Έρευνα της Υποδομής OPERAS εδώ.