Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL, το ανοιχτό δίκτυο αποθετηρίων στο οποίο συμμετέχουν φορείς με ενεργό δράση στο χώρο των Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών απέκτησε ένα νέο μέλος:  τo Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Το ιδρυματικό αποθετήριο που δημιουργήθηκε για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα διευρύνει τους πόρους του δικτύου με ψηφιακό γλωσσικό περιεχόμενο από την νεοελληνική λογοτεχνία, τη δημιουργική γραφή και τα γυναικεία έντυπα του ελληνορθόδοξου οθωμανικού χώρου. Οι διαδικασίες για την υλοποίηση του αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν ολοκληρωθεί και είναι διαθέσιμο για όλους τους χρήστες της Υποδομής CLARIN:EL εδώ. Επιστημονική Υπεύθυνη του αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι η Αναστασία Νάτσινα, Επίκουρη Καθηγήτρια στον Τομέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 
Μέχρι σήμερα, το δίκτυο CLARIN:EL απαριθμεί 11 μέλη (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα) και βρίσκεται σε διαδικασία επέκτασης των μελών του και παράλληλα εμπλουτισμού των αποθετηρίων που φιλοξενεί. Στα άμεσα σχέδια του δικτύου CLARIN:EL είναι η διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο CLARIN ERIC, το οποίο παρέχει μεταδεδομένα και υπηρεσίες σε περισσότερα από 130 μέλη-φορείς από 18 χώρες.