Το Ίδρυμα Ωνάση ανακοινώνει το πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2022-23. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο της ανακοίνωσης υποτροφιών που αναφέρει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας και τις διαθέσιμες ειδικεύσεις και επίπεδα σπουδών πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Oι υποτροφίες απευθύνονται σε όσους έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα προκήρυξη υποτροφιών, τους σχετικούς όρους, την αίτηση και τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να ανατρέξουν στις Συχνές Ερωτήσεις και στον Κανονισμό Υποτροφιών ή να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Υποτροφιών μέσω e-mail στη διεύθυνση  fpubynefuvc.nccyvpngvbaf@banffvf.betgro.sissano@snoitacilppa.pihsralohcs  ή μέσω τηλεφώνου στο +30 210 37 13 053, -054, -055, -056, -057.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2022. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τις 15 Ιουλίου 2022, μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.