Μόλις πρόσφατα, το SSHOC, η Υποδομή νέφους για τη συλλογή δεδομένων και εργαλείων για τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ανέπτυξε μία από τις βασικές υπηρεσίες του έργου, το SSH Open Marketplace. Πρόκειται για μία διαδικτυακή πύλη, η οποία έχει σχεδιαστεί με στόχο να να προσφέρει στους ερευνητές Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών όλα τα εργαλεία, το λογισμικό, τα σύνολα δεδομένων, το εκπαιδευτικό υλικό αλλά ακόμη και τις ροές εργασιών που χρειάζονται προκειμένου να διαχειριστούν τα δεδομένα τους σε κάθε στάδιο της έρευνάς τους. 

Η δεύτερη έκδοση (Beta release) της υπηρεσίας SSH Open Marketplace λειτουργεί από τις 21 Ιανουαρίου 2021 και είναι ελεύθερα διαθέσιμη για όποιον ενδιαφέρεται να τη χρησιμοποιήσει.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το SSH Open Marketplace εδώ, ή να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας και να ανακαλύψετε περισσότερα εδώ.