Τι πρέπει να ξέρετε

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στην Υποδομή CLARIN:EL. Συνδεθείτε εύκολα και γρήγορα στο μεγαλύτερο εθνικό δίκτυο Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών στην Ελλάδα και επωφεληθείτε της ελεύθερης πρόσβασης σε εκατοντάδες πόρους, εργαλεία και διαδικτυακές υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας καθώς και της δυνατότητας διαμοιρασμού των δικών σας δεδομένων σε ένα μόνιμοσταθερό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας!

1. Μετάβαση στον Κεντρικό Κατάλογο CLARIN:EL

Η εγγραφή στην Υποδομή CLARIN:EL γίνεται μέσα από τον Κεντρικό Κατάλογο. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μεταβείτε στον Κεντρικό Κατάλογο CLARIN:EL επιλέγοντας το κουμπί που βρίσκεται πάνω δεξιά σε κάθε σελίδα της Πύλης ή πατώντας εδώ.

2. Εγγραφή στην Υποδομή CLARIN:EL

Εφόσον έχετε εισέλθει στον Κεντρικό Κατάλογο CLARIN:EL μπορείτε πλέον να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας. Επιλέξτε το κουμπί register που βρίσκεται πάνω δεξιά.

3. Δημιουργία λογαριασμού

Έχετε δύο επιλογές εγγραφής:
 

με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό (εφόσον έχετε): Η Υποδομή CLARIN:EL υποστηρίζεται από την Υπηρεσία Academic Single sign-on (SSO) της Υποδομής Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Εάν είστε μέλος της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας (Μέλος ΔΕΠ, Ερευνητής, φοιτητής/τρια, ή γενικότερα συνεργάζεστε με κάποιο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Οργανισμό) μπορείτε να εγγραφείτε στην Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ακαδημαϊκού σας λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή, επιλέγετε το κουμπί academic sign-up.

με απλό λογαριασμό: Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στη φόρμα που εμφανίζεται στην οθόνη σας (non-academic users). Στη συνέχεια, επιλέγετε ότι συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL. Αφού έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία σας, επιλέγετε το κουμπί create classic account. Η διαδικασία εγγραφής στην Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL ολοκληρώθηκε.
 

Συμβουλευτείτε επίσης την ενότητα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ.

Η πρόσβαση στην Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL είναι ελεύθερη για όλη την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τη βιομηχανία, αλλά και το ευρύ κοινό. 

Συγκεκριμένα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο CLARIN:EL ως:

Δικαιώματα:
 • Πρόσβαση στον Κεντρικό Κατάλογο της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL
 • Πρόσβαση στα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης όλων των πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του CLARIN:EL
 • Αναζήτηση πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά ή κάνοντας χρήση των διαθέσιμων φίλτρων
 • Καταφόρτωση (download) μόνο των ανοιχτών Γλωσσικών Πόρων (σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησης που έχει θέσει ο πάροχος του πόρου)
 • Πρόσβαση στις στατιστικές χρήσης και επισκεψιμότητας της Υποδομής CLARIN:EL
 • Επικοινωνία με τα Γραφεία Υποστήριξης της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL
Δικαιώματα:
 • Πρόσβαση στον Κεντρικό Κατάλογο της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL
 • Πρόσβαση στα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης όλων των πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του CLARIN:EL
 • Αναζήτηση πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά ή κάνοντας χρήση των διαθέσιμων φίλτρων
 • Καταφόρτωση (download) όλων των Γλωσσικών Πόρων που διατίθενται μέσω του CLARIN:EL (όχι μόνο των ανοιχτών), σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησης που έχει θέσει ο πάροχος κάθε πόρου
 • Χρήση των πιστοποιημένων διαδικτυακών υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας που προσφέρει η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL
 • Πρόσβαση στις στατιστικές χρήσης και επισκεψιμότητας της Υποδομής CLARIN:EL
 •  Επικοινωνία με τα Γραφεία Υποστήριξης της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL

 

Μάθετε επίσης:

Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες που συνεργάζονται με κάποιο Ακαδημαϊκό ή/και Ερευνητικό Οργανισμό (π.χ. Πανεπιστήμιο, Ερευνητικό Κέντρο κλπ.) έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν εύκολα και γρήγορα στον Κεντρικό Κατάλογο CLARIN:EL με τους κωδικούς της Ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στην Υποδομή CLARIN:EL εδώ.

Δικαιώματα:
 • Πρόσβαση στον Κεντρικό Κατάλογο της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL
 • Πρόσβαση στα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης όλων των πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του CLARIN:EL
 • Αναζήτηση πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά ή κάνοντας χρήση των διαθέσιμων φίλτρων
 • Καταφόρτωση (download) όλων των Γλωσσικών Πόρων που διατίθενται μέσω του CLARIN:EL (όχι μόνο των ανοιχτών), σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησης που έχει θέσει ο πάροχος κάθε πόρου
 • Χρήση των πιστοποιημένων διαδικτυακών υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας που προσφέρει η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL
 • Πρόσβαση στις στατιστικές χρήσης και επισκεψιμότητας της Υποδομής CLARIN:EL
 • Επικοινωνία με τα Γραφεία Υποστήριξης της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL
 • Δυνατότητα τεκμηρίωσης, ανάρτησης και διαμοιρασμού των Γλωσσικών του Πόρων μέσω της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL

 

Μάθετε επίσης:

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες-πάροχοι αποθηκεύουν τους πόρους που διαθέτουν μέσω της Υποδομής CLARIN:EL στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Οργανισμού στο οποίο ανήκουν, εφόσον ο Οργανισμός είναι μέλος του δικτύου.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες-πάροχοι που δεν ανήκουν σε κάποιο Οργανισμό διαθέτουν πόρους στην Υποδομή CLARIN:EL μέσω του Αποθετηρίου Φιλοξενούμενων Πόρων (ΑΦΠ).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία διαμοιρασμού CLARIN:EL μπορείτε να βρείτε εδώ.