Τι πρέπει να ξέρετε

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί ένας Ακαδημαϊκός ή/και Ερευνητικός Οργανισμός να γίνει μέλος της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL, συμμετέχοντας με αυτό τον τρόπο στο εθνικό δίκτυο Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών στην Ελλάδα.

Ακαδημαϊκοί ή/και Ερευνητικοί Οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εθνικό δίκτυο CLARIN:EL και να διαθέσουν μέσω της Υποδομής γλωσσικούς πόρους, εργαλεία και υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας καλούνται να συμπληρώσουν και στη συνέχεια να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις εξετάζονται και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του CLARIN:EL. Αμέσως μετά, η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL επικοινωνεί με τον Οργανισμό για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο δίκτυο και τη δημιουργία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στην Υποδομή CLARIN:EL.

Στο δίκτυο CLARIN:EL συμμετέχουν μέχρι στιγμής 14 Ερευνητικοί Οργανισμοί και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από όλη την Ελλάδα. Μάθετε περισσότερα για το δίκτυο μελών του CLARIN:EL εδώ.

Οργανισμοί που είναι μέλη του δικτύου CLARIN:EL, μπορούν να δημιουργήσουν, εφόσον το επιθυμούν, το δικό τους Ιδρυματικό Αποθετήριο στην Υποδομή CLARIN:EL. Στο Αποθετήριο αυτό έχουν τη δυνατότητα όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες που ανήκουν ή/και συνεργάζονται με τον Οργανισμό-μέλος του δικτύου CLARIN:EL να αποθηκεύουν, να τεκμηριώνουν, να διαχειρίζονται και να επιμελούνται εύκολα και γρήγορα μέσω των ειδικά σχεδιασμένων διεπαφών της Υποδομής CLARIN:EL τους πόρους τους οποίους επιθυμούν να διαθέσουν.

Εάν ένας Οργανισμός-μέλος του δικτύου CLARIN:EL δεν επιθυμεί να δημιουργήσει το δικό του Ιδρυματικό Αποθετήριο στην Υποδομή CLARIN:EL, ο διαμοιρασμός των πόρων του πραγματοποιείται μέσω του Αποθετηρίου Φιλοξενούμενων Πόρων (ΑΦΠ) της Υποδομής CLARIN:EL. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και υποβολή του Συμφωνητικού Κατάθεσης Πόρων, το οποίο συνοδεύει κάθε νέα εγγραφή και δημοσίευση πόρου στο ΑΦΠ της Υποδομής CLARIN:EL.

Συμβουλευτείτε τη διαδικασία εγγραφής για Οργανισμούς και βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση Ιδρυματικού Αποθετηρίου στην Υποδομή CLARIN:EL στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης της Υποδομής CLARIN:EL.