Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL υλοποιεί, παρέχει, υποστηρίζει και συντηρεί εργαλεία και διαδικτυακές υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας. Στον Κεντρικό Κατάλογο CLARIN:EL ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει και να κάνει χρήση των υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων υπηρεσίες λεκτικής ανάλυσης, υπηρεσίες αναγνώρισης λέξεων, ορίων προτάσεων και μερών του λόγου, υπηρεσίες μορφολογικής και συντακτικής ανάλυσης, υπηρεσίες αναγνώρισης ονοματικών οντοτήτων, ορολογίας, άποψης και συναισθήματος καθώς και πολλές ακόμα υπηρεσίες αναλυτικής κειμένου.

Η πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας CLARIN:EL είναι ελεύθερη για όλη την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τη βιομηχανία, αλλά και το ευρύ κοινό εφόσον ο χρήστης έχει προηγουμένως πραγματοποιήσει την εγγραφή του στην Υποδομή CLARIN:EL. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στην Υποδομή CLARIN:EL μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Προτεινόμενα εργαλεία & υπηρεσίες CLARIN:EL

ILSP Dependency parser

Συντακτικός αναλυτής
O ILSP Dependency Parser είναι ένας συντακτικός αναλυτής για την ελληνική γλώσσα. Ο αναλυτής αυτός αναπαριστά αυτόματα τη συντακτική δομή ελληνικών προτάσεων, αναγνωρίζοντας για κάθε λέξη τη λέξη που αποτελεί την "κεφαλή" της, αλλά και τη σχέση της κάθε λέξης με τη λέξη-κεφαλή. Έτσι, στην πρόταση…

GrNE-Tagger

Επισημειωτής Ονοματικών Οντοτήτων
Ο Επισημειωτής Ονοματικών Οντοτήτων GrNE-Tagger επεξεργάζεται κείμενα και αναγνωρίζει αυτόματα και ταξινομεί τις Ονοματικές Οντότητες (κύρια ονόματα) που αυτά περιέχουν στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες: Άτομο/Πρόσωπο, Τοποθεσία, Οργανισμός, Ονόματα κτιρίων ή/και άλλων ανθρώπινων κατασκευών,…