06-08 Ιούλιος 2021

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά" και η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία "Απολλωνίς" διοργανώνουν Θερινό Σχολείο με τίτλο "Γλωσσική Τεχνολογία και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες: μια νέα ερευνητική μεθοδολογία". Το Θερινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 6και 8 Ιουλίου 2021.

Σκοπός του θερινού σχολείου είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες στη Γλωσσική Τεχνολογία και στη νέα ψηφιακή ερευνητική μεθοδολογία στους τομείς των Ανθρωπιστικών και των Κοινωνικών επιστημών.

Οι εισηγήσεις του Θερινού Σχολείου οργανώνονται στις εξής θεματικές:

  • βασικές έννοιες: Γλωσσική Τεχνολογία, Γλωσσικοί Πόροι
  • συλλογή, επισημείωση και επεξεργασία γλωσσικών πόρων
  • παραδείγματα εφαρμογών Γλωσσικής Τεχνολογίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
  • υποδομές γλωσσικών πόρων και τεχνολογιών.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Θερινού Σχολείου εδώ.

Η φοίτηση είναι δωρεάν αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες! Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 27 Ιουνίου 2021