Χρήση του CLARIN:EL

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις κατηγορίες χρηστών της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL καθώς και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία νέου Ιδρυματικού Αποθετηρίου στην Υποδομή CLARIN:EL.

Η πρόσβαση στην Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL είναι ελεύθερη για όλη την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τη βιομηχανία, αλλά και το ευρύ κοινό. 

Συγκεκριμένα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο CLARIN:EL ως:

Δικαιώματα:
 • Πρόσβαση στον Κεντρικό Κατάλογο της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL
 • Πρόσβαση στα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης όλων των πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του CLARIN:EL
 • Αναζήτηση πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά ή κάνοντας χρήση των διαθέσιμων φίλτρων
 • Καταφόρτωση (download) μόνο των ανοιχτών Γλωσσικών Πόρων (σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησης που έχει θέσει ο πάροχος του πόρου)
 • Πρόσβαση στις στατιστικές χρήσης και επισκεψιμότητας της Υποδομής CLARIN:EL
 • Επικοινωνία με τα Γραφεία Υποστήριξης της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL
Δικαιώματα:
 • Πρόσβαση στον Κεντρικό Κατάλογο της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL
 • Πρόσβαση στα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης όλων των πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του CLARIN:EL
 • Αναζήτηση πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά ή κάνοντας χρήση των διαθέσιμων φίλτρων
 • Καταφόρτωση (download) όλων των Γλωσσικών Πόρων που διατίθενται μέσω του CLARIN:EL (όχι μόνο των ανοιχτών), σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησης που έχει θέσει ο πάροχος κάθε πόρου
 • Χρήση των πιστοποιημένων διαδικτυακών υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας που προσφέρει η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL
 • Πρόσβαση στις στατιστικές χρήσης και επισκεψιμότητας της Υποδομής CLARIN:EL
 •  Επικοινωνία με τα Γραφεία Υποστήριξης της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL

 

Μάθετε επίσης:

Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες που συνεργάζονται με κάποιο Ακαδημαϊκό ή/και Ερευνητικό Οργανισμό (π.χ. Πανεπιστήμιο, Ερευνητικό Κέντρο κλπ.) έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν εύκολα και γρήγορα στον Κεντρικό Κατάλογο CLARIN:EL με τους κωδικούς της Ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στην Υποδομή CLARIN:EL εδώ.

Δικαιώματα:
 • Πρόσβαση στον Κεντρικό Κατάλογο της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL
 • Πρόσβαση στα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης όλων των πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του CLARIN:EL
 • Αναζήτηση πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά ή κάνοντας χρήση των διαθέσιμων φίλτρων
 • Καταφόρτωση (download) όλων των Γλωσσικών Πόρων που διατίθενται μέσω του CLARIN:EL (όχι μόνο των ανοιχτών), σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησης που έχει θέσει ο πάροχος κάθε πόρου
 • Χρήση των πιστοποιημένων διαδικτυακών υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας που προσφέρει η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL
 • Πρόσβαση στις στατιστικές χρήσης και επισκεψιμότητας της Υποδομής CLARIN:EL
 • Επικοινωνία με τα Γραφεία Υποστήριξης της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL
 • Δυνατότητα τεκμηρίωσης, ανάρτησης και διαμοιρασμού των Γλωσσικών του Πόρων μέσω της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL

 

Μάθετε επίσης:

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες-πάροχοι αποθηκεύουν τους πόρους που διαθέτουν μέσω της Υποδομής CLARIN:EL στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Οργανισμού στο οποίο ανήκουν, εφόσον ο Οργανισμός είναι μέλος του δικτύου.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες-πάροχοι που δεν ανήκουν σε κάποιο Οργανισμό διαθέτουν πόρους στην Υποδομή CLARIN:EL μέσω του Αποθετηρίου Φιλοξενούμενων Πόρων (ΑΦΠ).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία διαμοιρασμού CLARIN:EL μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οργανισμοί που είναι μέλη του δικτύου CLARIN:EL, μπορούν να δημιουργήσουν, εφόσον το επιθυμούν, το δικό τους Ιδρυματικό Αποθετήριο στην Υποδομή CLARIN:EL. Στο Αποθετήριο αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν, να τεκμηριώνουν, να διαχειρίζονται και να επιμελούνται τους πόρους τους οποίους διαθέτουν.

Στην περίπτωση που ένας Οργανισμός επιθυμεί να δημιουργήσει το δικό του Ιδρυματικό Αποθετήριο πρέπει αρχικά να συμπληρώσει και στη συνέχεια να υποβάλει ηλεκτρονικά την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με αυτόν τον τρόπο, ο Οργανισμός γίνεται μέλος του δικτύου και η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL επικοινωνεί μαζί του προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας Ιδρυματικού Αποθετηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή Οργανισμού στο δίκτυο CLARIN:EL καθώς και τη δημιουργία και διαχείριση Ιδρυματικού Αποθετηρίου θα βρείτε εδώ ή/και στο στο εγχειρίδιο του διαχειριστή αποθετηρίου.