22-05-2020

Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL, το ανοιχτό δίκτυο αποθετηρίων στο οποίο συμμετέχουν φορείς με ενεργό δράση στο χώρο των Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών απέκτησε ένα νέο μέλος…

31-03-2020

Μόλις πρόσφατα ενσωματώθηκαν στην Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL 24 νέοι πόροι που συγκεντρώνουν…

24-03-2020

Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL, το ανοιχτό δίκτυο αποθετηρίων στο οποίο συμμετέχουν φορείς με ενεργό δράση στο χώρο των Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών α…

05-03-2020

Οι ερευνητικές πρακτικές που ακολουθούν οι Κοινωνικοί και Ανθρωπιστικοί Επιστήμονες παρουσιάζουν αρκετές διαφορές απ…

05-03-2020

Το OPERAS είναι μια Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή που ασχολείται με την ανάπτυξη ανοικτής ακαδημαϊκής ε…

24-02-2020

Το "Tour de CLARIN", μία νέα πρωτοβουλία του CLARIN ERIC, ξεκινάει από τ…