Επιστημονικές δημοσιεύσεις

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

1997

1996

1994

1993

1987

  • Angela Ralli, Eleni Galiotou. A Morphological Processor for Modern Greek. In Third Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, , 1987, Association for Computational Linguistics

1985

1973