Εκπαιδευτικό υλικό

Teaching with CLARIN

Στη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα Teaching with CLARIN συγκεντρώνεται εκπαιδευτικό υλικό και βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας. Στόχος της πλατφόρμας είναι να ενθαρρύνει την ενσωμάτωση πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται στους εθνικούς και Ευρωπαϊκούς κόμβους του CLARIN στα προγράμματα σπουδών των επιστημονικών κλάδων των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Πρόσβαση στην Πλατφόρμα Teaching with CLARIN

SSH Training Discovery Toolkit

Το SSH Training Discovery Toolkit είναι ένας κατάλογος που συγκεντρώνει εκπαιδευτικό υλικό (learning & training material), στο οποίο μπορούν να ανατρέξουν και να επαναχρησιμοποιήσουν καθηγητές και διδάσκοντες που δραστηριοποιούνται στους επιστημονικούς κλάδους των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Πρόσβαση στο SSH Training Discovery Toolkit