Εργαλεία Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας (ΤΝΓ)

Sign Synthesis Builder (SiS-Builder)

Περιβάλλον ανάπτυξης & διαχείρισης νοηματικών πόρων

Δακτυλικό πληκτρολόγιο ΙΕΛ

Περιβάλλον χρήσης πληκτρολογίου για τα Ελληνικά

Εργαλείο δυναμικής σύνθεσης νοημάτων & νοηματικών φράσεων

Περιβάλλον δυναμικής σύνθεσης νοημάτων

ΝΟΗΜΑ+

Διαδικτυακό λεξικό γενικής γλώσσας για ΕΝΓ-Ελληνικά