Προγράμματα Σπουδών

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Γλωσσική Τεχνολογία

ΕΚΠΑ - ΙΕΛ/ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Γλωσσική Τεχνολογία (M.Sc. in Language Technology) ιδρύθηκε και λειτουργεί από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου (ΕΚ) «Αθηνά». Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων-ερευνητών σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης αλγορίθμων και πόρων έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο της Γλωσσικής Τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

ΕΚΠΑ - ΙΕΛ/ΕΚ ΑΘΗΝΑ - ΙΙΒΕΑΑ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας ιδρύθηκε το 2018 από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το Ίδρυμα Ιατρoβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). Το Πρόγραμμα είναι από τη φύση του έντονα διεπιστημονικό και έχει ως στόχο την κατάρτιση και ενίσχυση των δεξιοτήτων των φοιτητών με έμφαση στην Επιστήμη Δεδομένων, τα Μεγάλα Δεδομένα, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, τις στατιστικές μεθόδους, καθώς και τις εφαρμογές τους στη Βιοπληροφορική, την Υπολογιστική Βιολογία, τη Βιοϊατρική Επιστήμη Δεδομένων και τις Βιοεπιστήμες γενικότερα.

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει ως αντικείμενο την παροχή σε πτυχιούχους ΑΕΙ εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στην ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών μεθόδων στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Σκοπός του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη διεπιστημονικής προσέγγισης και έρευνας και η προετοιμασία για την παραγωγική και ερευνητική συμμετοχή στο γίγνεσθαι της διεπιστημονικής περιοχής που έχει αρχίσει να καθιερώνεται με την ονομασία "Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες – Digital Humanities". Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να αναλάβουν ρόλους ερευνητικούς, παραγωγικούς, τεκμηρίωσης, επιμέλειας, οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών πόρων και διοίκησης σε έργα με έντονη χρήση ψηφιακών μέσων και τεχνικών στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών και της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Περισσότερες πληροφορίες

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) σε συνεργασία με τις Σχολές Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο επιστημονικό πεδίο "Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση" (Data Science and Machine Learning).

Περισσότερες πληροφορίες

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Πανεπιστήμιο της Limoges

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών και το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Limoges της Γαλλίας προχωρούν στην επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 κοινού ΠΜΣ (joint Master) με τίτλο "Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική" (Intelligence Artificielle et Informatique Visuelle – Artificial Intelligence and Visual Computing – AIVC). Αντικείμενα του προγράμματος είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Οπτική Υπολογιστική, όπως αυτά αναπτύσσονται μέσω των εξειδικευμένων κατευθύνσεων της Σύνθεσης & Ανάλυσης Εικόνας (Image Synthesis & Analysis), της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science), καθώς και της Γεωπληροφορικής (Geoinformatics).

Περισσότερες πληροφορίες

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Πανεπιστήμιο Πειραιώς - ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» (Artificial Intelligence). Στόχος του προγράμματος είναι να προσδώσει στους φοιτητές την απαραίτητη γνώση και τις ικανότητες ώστε να αξιοποιούν υπάρχουσες τεχνικές και να αναπτύσσουν νέες/καινοτόμες τεχνικές και μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης, να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τα όρια και τους περιορισμούς χρήσης των τεχνικών και των μεθόδων σε σχέση πάντοτε με τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν.

Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε επίσης:

 

Digital Humanities Course Registry (DHCR)

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Digital Humanities Course Registry και ανακαλύψτε ακόμα περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών στον τομέα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών σε όλο τον κόσμο!

Ανακαλύψτε το DHCR!