Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συμμετέχει στο CLARIN:EL!

Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL απέκτησε ένα νέο μέλος: το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στο δίκτυο CLARIN:EL συμμετέχουν μέχρι στιγμής 12 Ερευνητικοί Οργανισμοί και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από όλη την Ελλάδα!

Διαβάστε περισσότερα

NLP:EL - Το ΝΕΟ CLARIN Knowledge Centre για τη Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

 

Το NLP:EL συστάθηκε τον Μάρτιο του 2020 και αποτελεί το πρώτο επίσημα αναγνωρισμένο CLARIN Knowledge Centre (CLARIN K-Centre) στην Ελλάδα για την Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ), τη Γλωσσική Τεχνολογία (ΓΤ) και τους Γλωσσικούς Πόρους (ΓΠ). Στην ομάδα του NLP:EL συμμετέχουν ερευνητές, επιστημονικοί συνεργάτες και ακαδημαϊκοί με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της Γλωσσικής Τεχνολογίας (ΓΤ) και των Γλωσσικών Πόρων (ΓΠ). Υποστηρίζοντας την έρευνα στον τομέα της ΕΦΓ καθώς και την ψηφιακή ετοιμότητα της ελληνικής γλώσσας, το NLP:EL έχει ως βασικό στόχο να προσφέρει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη χρήσιμες πληροφορίες, οδηγίες και εκπαιδευτικό υλικό (επιστημονικές δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις, εγχειρίδια & οδηγούς χρήσης) σχετικά με εργαλεία ή/και υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας καθώς και πρόσβαση στο Γραφείο Υποστήριξης του NLP:EL για ερωτήσεις σε θέματα Γλωσσικής Τεχνολογίας και Γλωσσικών Πόρων.

Ανακαλύψτε περισσότερα
 
DILITAL

Δωρεάν πρόσβαση στο eTranslation

Από τις 23 Μαρτίου 2020 το eTranslation, το εργαλείο αυτόματης μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι διαθέσιμο σε όλες τις ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)! Πρόκειται για ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται ήδη ευρέως και το οποίο εμπιστεύονται οι ευρωπαϊκές και εθνικές δημόσιες διοικήσεις. Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε κι εσείς το eTranslation για να μεταφράσετε οποιοδήποτε έγγραφο επιθυμείτε από και προς οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα »

Έρευνα του TRIPLE για τις ανάγκες των ερευνητών στις Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες

Το ευρωπαϊκό έργο TRIPLE διεξάγει έρευνα για τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις πρακτικές της κοινότητας των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών σε σχέση με τις ψηφιακές τεχνολογίες. To TRIPLE θα αποτελέσει μια από τις υπηρεσίες της ερευνητικής υποδομής OPERAS, η οποία υποστηρίζει την ανοικτή επιστημονική επικοινωνία στις ΑΚΕ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν στην Έκθεση για τις Ανάγκες των Χρηστών το Νοέμβριο του 2020.

Διαβάστε περισσότερα »

 

Virtual Workshop: Twin Talks 3 - Understanding and Facilitating Collaboration in DH

Το εργαστήριο "Twin Talks 3: Understanding and Facilitating Collaboration in DH" θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο 2020 διαδικτυακά κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες - DH 2020

Διαβάστε περισσότερα »

 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν:

CLARIN:EL Webinar: Τεκμηρίωση & ανάρτηση πόρων στην Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 το διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε η Ερευνητική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών CLARIN:EL με θέμα τη διαδικασία τεκμηρίωσης και ανάρτησης πόρων στο CLARIN:EL. Στο σεμινάριο συμμετείχαν μέλη από Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Ερευνητικούς Οργανισμούς από όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη χρήση της Υποδομής CLARIN:EL και συγκεκριμένα με το περιβάλλον τεκμηρίωσης, τα μεταδεδομένα περιγραφής πόρων καθώς και με τη διαδικασία ανάρτησης πόρων στην Υποδομή.

Έρευνα για τις διαδικτυακές πλατφόρμες και εφαρμογές εκμάθησης ξένων γλωσσών

Στο πλαίσιο του enetCollect COST Action - European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques, πραγματοποιείται έρευνα γύρω από τις διαδικτυακές πλατφόρμες και εφαρμογές εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η έρευνα θα είναι ανοικτή έως τις 15 Ιουλίου 2020.

Ανακαλύψτε περισσότερα